top of page
Conference Room

Past Presidents

PNAHK

 Paediatric Neurology Association of Hong Kong 

2009 - 2012:

 

Prof. Virginia Chun-nei WONG

 

2012 - 2014:

 

Dr. Shun-ping WU

 

2014 - 2018:

 

Dr. Eric Kin-cheong YAU

2018 - 2020:

Dr. Wai-lan YEUNG

2020 - 2022:

Dr. Shuk-mui TAI

bottom of page